29.
mai
2024
Vika kino, oslo
GRØNN. EFFEKTIV. LØNNSOM.

En konferanse
for logistikkbransjen

Program

Sesjon 1: Vareeiernes perspektiv

09:00 - 10:20

På innsiden av skallen til norske transportkjøpere – Vareeierundersøkelsen 2024

Glenn Lund og Øyvind Ludt, i redaktører Logistikk Inside og Moderne Transport

Slik har Norges største dagligvareaktør møtt de globale logistikkutfordringene

Nina Stokke, Freight & Forwarding Manager i Unil

Slik skapte vi et bærekraftig samarbeid om varetransporten

Bjørn Christoffer Ottersen, Supply Chain Director i Nor Gips / Rune Berg Stiansen, administrerende direktør i DSV Road

10:20 - 10:45 Pause og frukt

Sesjon 2: En verden i kaos og endring – hvordan henge med?

10:45 - 12:00

De globale forsyningslinjene – hvor er vi nå?

Andreas Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport

Trender og utsikter for norske vareeiere og transportbedrifter i 2024

Runar Wiksnes, sjeføkonom i Virke

Mangfold, nøkkelen til lønnsom innovasjon

Sandra Bourbon, forretningsutvikler i Bring Shelfless

12:00 - 12:50 Lunsj

Sesjon 3: Fremtidens uendelige muligheter

12:50 - 14:20

Fremtidens autonome logistikk brukes allerede

Fredrik Bringager, leder for forretningsutvikling i Hive Autonomy og Merete Østby, Digital Manager i Yara

Warehouse 2.0: AI, Automation, and Robotics Reshaping the Future

Kent Olsson, CEO og Claes Jönsson, automatiseringsekspert i Consafe Logistics

Automasjon og AI – en reise mot det ukjente

Thomas Rønning, utviklingssjef i Brødrene Dahl

14:20 - 14:40 Pause

Sesjon 4: Effektivitet, grønt og lønnsomt

14:40 - 16:00

Derfor innføres Digitoll – og dette bør du gjøre for å forberede deg på en ny tollhverdag

Stig Løland, seksjonssjef i Tolletaten og Morten Høgberg, National Customs & Trade Manager i Kuehne+Nagel

Den grønne veien til Norge er blå – lønnsom og bærekraftig sjøtransport

Vidar Karlsen, Grønt Skipsfartsprogram

Hvordan kommer vi i mål med det grønne skiftet i veitransporten?

Knut Gravråk, administrerende direktør i NLF

Konferansen avsluttes med en trivelig tur på Oslofjorden med god mat og drikke, for de som ønsker det.  Avgang fra Rådhusbrygge 3 kl. 16:30. Vi går direkte ned etter konferansens slutt kl 16:00. Båten legger til kai ca kl 20:30.

Tidspunkter og rekkefølge er å regne som foreløpige. Flere foredragsholdere vil komme til, og det kan komme endringer.

Program

Sesjon 1: Vareeiernes perspektiv

Vi presenterer Logistikk Insides Vareeierundersøkelse for 2023, som gir unik innsikt i hvordan norske transportkjøpere planlegger sin logistikk, og hører fra innovative og nytenkende vareeiere.

09:00 - 10:30

Øyvind Ludt, redaktør Moderne Transport og Glenn Lund, redaktør Logistikk Inside

Presentasjon av funnene i Vareeierundersøkelsen 2023

Carl Aaby, CEO Ikea Norge og Teodor Bäckstrøm, direktør for kundelogistikk Ikea Norge

Hvordan skrur den svenske logistikk-giganten sine forsyningskjede?

Hilde Andersen-Gott, CTO og COO og Ane Wisløff-Høgestøl, logistikksjef i Farmasiet

Nettapoteket insourcer logistikken på sin vekstreise

Martin Berntzen Often, jurist i NHO Logistikk og Transport

Tollregler i endring påvirker alle som importerer varer til Norge

10:30 - 10:50 Pause og frukt

Sesjon 2: Hvordan navigere i et utfordrende marked?

Verdens verdi- og forsyningskjeder er «disruptert» og storpolitiske forhold og kriger påvirker mer enn noensinne. Hvor går veien videre, og hva har alt dette å si for deg og dine kunder?

10:50 - 12:00

Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport

Still connecting the dots – Hva skjer med fremtidens forsyningskjeder?

Christian Holth, SVP Vehicles and High & Heavy Services EMEA i Wallenius Wilhelmsen

Best i verden på frakt av rullende materiell.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom

Innsikt i de makroøkonomiske forholdene som vil påvirke din bedrift.

12:00 - 12:45 Lunsj

Sesjon 3: Fremtidens uendelige muligheter

Automasjon og autonomi. Maskinlæring og kunstig intelligens. Vi gir deg innsikt i hvordan du kan bruke denne nye teknologien til din fordel.

12:45 - 14:20

Sven Richard Magerøy Tønnessen, Head of Emerging Technology i Posten

Posten tester «all» tilgjengelig teknologi. Hva får de ut av det, og hvordan forankres det internt?

Torgeir Waterhouse, Otte

Vi lever i en digital hverdag. Hvordan ser risikobildet ut og hvordan kan man ta cybersikkerhet på alvor?

Inga Strümke, forsker ved Norwegian Open AI Lab NTNU

Hva er kunstig intelligens, og hva kan den brukes til? Og hva kan den ikke brukes til?

Panelsamtale med Sven Richard Magerøy Tønnessen og Inga Strümke – ledet av Torgeir Waterhouse.

14:20 - 14:40 Pause

Sesjon 4: Grønt og lønnsomt

Kunder og myndigheter setter krav om utslippskutt. Heldigvis. Hvordan kan norske bedrifter få til dette og samtidig få lønnsomhet i investeringene?

14:40 - 16:00

Lars Erik Marcussen, prosjektleder logistikk i Heidelberg Cement og Per-Kenneth Øye, CTO i Felleskjøpet Agri.

Heidelberg og Felleskjøpet fant løsningen på felles utfordringer – og resultatet er det banebrytende, grønne skipet With Orca. Hvordan fant de hverandre og hvordan har samarbeidet utviklet seg?

Ola Stormorken, administrerende direktør i Paxster.

Fokus på gjenbruk har åpnet nye markeder for Paxster.

Kjell Waløen, Co-founder og produksjons- og logistikkdirektør i Volta Trucks.

Volta Trucks har startet serieproduksjon av elektriske lastebiler og tar mål av seg å snu opp ned på lastebilbransjen med sitt «Trucks as a Service»-konsept.

Konferansen avsluttes med en trivelig tur på Oslofjorden med god mat og drikke, for de som ønsker det.  - 16:30 – 20:30

Tidspunkter og rekkefølge er å regne som foreløpige. Flere foredragsholdere vil komme til, og det kan komme endringer.

Program Logistikk 2023

Vareeierens perspektiv

Hvordan ser vareeierne på sine logistikkutfordringer? Vi presenterer Vareeierundersøkelsen 2023 og forteller mer om hvordan vareeierne betrakter sin logistikksituasjon.

I tillegg vil du få høre vareeiere som går litt mer i dybden og forteller mer om sine konkrete betraktninger rundt logistikk og godstransport.

09:00 - 10:20

Øyvind Ludt, Moderne Transport

Vareeierundersøkelsen 2022 - slik ser norske vareeiere på sine logistikkbehov

Steffen Larvoll, NovaRetail

Hvordan gjøre lageret til et konkurransefortrinn?

Les mer

Terje Aarbog, DHL Express

Den verden vi lever i - en logistikkaktørs betraktninger

Pia Meling, Massterly

Fremtidens smarte logistikkjeder

Hvordan navigere i et utfordrende marked?

Noen ganger er det viktig å få et overordnet perspektiv på hvordan ting henger sammen. Det gjelder både utviklingen i det makroøkonomiske bakteppet, geopolitikk, den internasjonale markedssituasjonen og hvilke trender man ser i de globale og lokale verdikjedene.

10:40 - 12:00

Ole Andreas Hagen, NHO Logistikk og Transport

Connecting the dots

Runar Wiksnes, Virke

Logistikkbransjen fra et samfunnsøkonomisk perspektiv

Patrik Berglund, Xeneta

Transportprisene løper løpsk - hvordan får du som transportkjøper de beste betingelsene?

Loek Vredenberg, IBM

Datadeling i en kaotisk verden sikrer globale transportøkosystemer

Fremtidens uendelige muligheter

Vi lever i en tid der det tas teknologiske sjumilssteg fra år til år. Vi presenterer eksempler på teknologi som kan bli en viktig del av morgendagens verdikjeder.

12:45 - 14:20

Ruben Krantz, Logicenters

Hvordan en usikker verden påvirker leiepriser og byggekostnader i årene som kommer

Thor Myklebust, Sintef og Hyperloop

Vil Hyperloop revolusjonere godstransporten innen 2030?

Lars Erik Mattson Fagernæs, Aviant

Banebrytende dronetransport

Silvija Seres, teknolog og fremtidsekspert

Fremtidens uendelige muligheter

Grønt og lønnsomt

Det grønne skiftet er i gang og mange er nødt til å skru om i sine verdikjeder. Overgangen representerer ikke bare utfordringer, men også muligheter. Du får høre mer om bedrifter som har tatt miljøgrep som også har gjort positive utslag på bunnlinjen.

14:40 - 16:00

Elisa Gasperini, Ahlsell

Grønn transport - verdi for hvem og hva?

Kim Aleksander Hammer Iversen, Zendera

Et digitalt løft for klimaet og lønnsomheten

Oskar Stenstrøm, Bane NOR

Nødvendig utvikling for mer gods på bane

Arne-Fredrik Pedersen, Kinver

Hvordan kostnadseffektiv logistikk kan gi grønn effekt

Kontinuerlig forbedring har fått selskap av et nytt begrep, kontinuerlig endring.

Foredragsholdere

Glenn Lund og Øyvind Ludt

Rune Berg Stiansen

Bjørn Christoffer Ottersen

Ole Andreas Hagen

Nina Stokke

Sandra Bourbon

Knut Gravråk

Stig Løland

Fredrik Bringager

Runar Wiksnes

Merete Østby

Kent Olsson og
Claes Jönsson

Thomas Rønningen

Vidar Karlsen

Torgeir Waterhouse

Glenn Lund og Øyvind Ludt

Redaktør, Logistikk Inside og Moderne Transport

Rune Berg Stiansen

Administrerende direktør i DSV Road

Bjørn Christoffer Ottersen

Supply Chain Director i Norgips

Ole Andreas Hagen

Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport

Nina Stokke

Freight & Forwarding Manager, Unil

Sandra Bourbon

Forretningsutvikler i Bring Shelfless

Knut Gravråk

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund

Stig Løland

Seksjonssjef i Tolletaten

Morten Høgberg

National Customs & Trade Control Manager, Kuehne+Nagel

Fredrik Bringager

Leder for forretningsutvikling, Hive Autonomy

Runar Wiksnes

Sjefanalytiker, Virke

Merete Østby

Digital Manager, Yara

Kent Olsson og Claes Jönsson

CEO og automatiseringsekspert, Consafe Logistics

Thomas Rønningen

Logistikkutviklingssjef i Brødrene Dahl

Vidar Karlsen

DNV

Torgeir Waterhouse

Konferansier, Otte

Våre sponsorer

Logistikk 2024

Logistikkbransjen har vært i en kontinuerlig endringsprosess gjennom flere år, der krig, geopolitisk uro, klimautfordringer og pandemi har skapt distribusjonsutfordringer som stiller nye krav til aktørene i verdikjeden.

Hva kan du gjøre, hva bør du gjøre, hva MÅ du gjøre?

Dette er konferansen du ikke KAN gå glipp av!

Grønn. Effektiv. Lønnsom

Tre grunnpilarer i logistikken, som til tider kan være motsetninger. Å kombinere dem kan være utfordrende. Spesielt når de fysiske lovene i verdenshandelen er endret av krig og pandemi.

Summen av dette påvirker alle som driver med varehandel og alle som bidrar til at varene kommer fra A til B.

På Logistikk 2024 ønsker vi å gi deg oversikt i dette kaoset, og litt trygghet i all usikkerheten.Konferansen er av interesse både for vareeiere, som må finne de smarte handelsveiene og -metodene, og for logistikkselskapene som hjelper dem med denne grunnleggende jobben.

Her er noen temaer vi vil berøre denne dagen:

  • Hvordan tenker vareeierne? Hva er egentlig deres fremtidsplaner?
  • Jordskjelv i verdikjedene. Dette bør du ta hensyn til, og slik bør du tenke i en uoversiktlig verden.
  • Ny teknologi skaper nye muligheter.
  • Å være bærekraftig er ikke bare moral, men også business. Hvordan kan du posisjonere deg for å bli grønnere og mer attraktiv?
  • Er det mulig å kombinere lønnsomhet og utslippskutt, uten at det går ut over effektivitet og leveringsdyktighet? Hør fra vareeiere som har klart dette.
  • Dagen avsluttes med nettverksbygging på båttur i Oslos skjærgård.

    Les mer her.
Torsdag
29.
mai
2024
Vika kino, oslo
Er du klar?

Bestill billett idag!

Meld deg på !

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dictum sollicitudin diam ac lorem cras tellus facilisis ut. Morbi dictum ut sed.

Kontinuerlig endring er den nye logistikkhverdagen.
Kunnskap og innsikt er avgjørende for å lykkes.

Pandemi, internasjonal uro og distribusjonsutfordringer stiller nye krav til aktørene i verdikjeden.

Hva kan du gjøre, hva bør du gjøre, hva du gjøre?
Dette er konferansen du ikke SKAL gå glipp av!